دوره جامع بلند‌مدت طراحی تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط

دوره بلند‌مدت جامع طراحی تابلوهای فشارضعیف و متوسط

این دوره ، یک دوره بلند‌مدت است که شامل ۲۰ جلسه می‌باشد و به شکل پایه‌ای طراحی تابلوهای برق را آموزش می‌دهد.

کلیه دروس و مفاهیم بر اساس استاندارد IEC بروز می‌باشد و از مفاهیم بازاری و بدون مرجع پرهیز شده و در کنار این مراجع ، تجارب مختلفی که مدرس در طول سابقه‌کار خود کسب نموده نیز به کار گرفته شده تا محتوایی کاربردی برای طراحی تابلوهای برق بوجود آید.

این دوره شامل بیست جلسه است که مندرجات آن در زیر ، درج شده است و به شکل ضبط‌شده روی پلتفرم آموزشی به ترتیب هر دو هفته یک‌بار گذاشته می‌شود و دانشجو پس از گذرانیدن آزمون ، می‌تواند به درس جدید دسترسی پیدا کند.

جلسه اول  – تابلوهای فشارضعیف – اصول پایه‌ای ولی ضروری و مهم

مقدمه

آشنایی با پیکره‌بندی شبکه‌های الکتریکی و شبکه‌های فشارضعیف و نقش تابلوهای فشارضعیف

تعریف تابلو برق – تعریف فیدر – سلول و …..

وظایف اصلی تابلوهای فشار ضعیف

مفاهیم عایق‌بندی – کلید‌زنی – حفاظت – کنترل

بخش های اصلی تابلوهای برق

نقش پوشش تابلو

شینه‌ اصلی تابلو

فیدر‌های ورودی و خروجی

ترمینال‌های ورودی و خروجی تابلو

معرفی استانداردها و مراجع

ولتاژهای نامی تابلو

عایق‌بندی‌ تابلوهای فشارضعیف و پارامتر‌های مربوطه

عوامل تأثیر‌گذار بروی عایق‌بندی تابلوها

تست‌های تابلو بر پایه ولتاژ

جریان‌های نامی تابلو

ضریب چگالی نامی تابلو

پارامتر‌های مربوط به شرایط بهره‌برداری

درجه حرارت و رطوبت محیط

آلودگی محیط

نقش ارتفاع از سطح دریا

درجه حفاظت ورود اجسام خارجی در برابر گرد و خاک و مایعات

نقش درجه حفاظت در طراحی و ساخت تابلوهای برق – انتخاب درجه حفاظتی مناسب

درجه حفاظت در مقابل ضربات مکانیکی

مروری بر Data sheet های نمونه تابلو حاوی پارامتر‌های استاندارد

 

جلسه دوم تابلوهای فشارضعیف حفاظت و سیم‌کشی داخلی تابلو

حفاظت در مقابل شوک الکتریکی و صحت مدارات حفاظتی‌

حفاظت پایه (Basic Protection)

حفاظت در مقابل خطا (Fault Protection)

انتخاب سطح مقطع هادی حفاظتی تابلو

جداسازی الکتریکی در تابلوهای فشارضعیف

قابلیت دسترسی در تابلوهای برق

ترمینالهای تابلو

انواع ترمینال‌ها و کاربرد آنها

انتخاب سطح مقطع و نوع ترمینال‌ها

دسترسی به ترمینال‌ها در تابلوهای برق

مدارات داخلی تابلوها

مدارات اصلی تابلو

مدارات کمکی تابلو

مدارات حفاظتی و اندازه‌گیری تابلو

اصول سیم‌کشی داخل تابلوهای برق

مدیریت سیم‌کشی

حفاظت مکانیکی در سیم‌کشی

طبقه‌بندی سیم‌ها و کابل‌ها

جداسازی در تابلوهای برق

انواع درجات جداسازی

ساختار هریک از درجات جداسازی

انتخاب سطح‌مقطع هادی‌ها در تابلوهای برق بر اساس پارامتر‌های اتصال‌کوتاه

انتخاب سطح مقطع هادی‌های فاز و نول

اثر هارمونیک‌ها در انتخاب سطح مقطع هادی‌ها

ضرایب کاهشی مختلف

تأٌثیر پارامتر‌های اتصال‌کوتاه در انتخاب ‌هادی‌ها

 

جلسه سوم تجهیزات الکتریکی داخل تابلوهای فشارضعیف

تجهیزات الکتریکی داخل تابلوهای فشارضعیف

نقش کلیدهای اتوماتیک در تابلوهای فشارضعیف

کلیدهای اتوماتیک کامپکت

کلیدهای اتوماتیک هوایی

کلیدهای اتوماتیک حافظ موتور

کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای نشتی جریان

کلیدهای قطع و وصل بار (Load Break Switch)

رله‌های مانیتورینگ و انتخاب و بکار‌بستن آنها

فیوزهای فشارضعیف و نحوه انتخاب آنها

 

جلسه چهارم تابلوهای فشارضعیف و اتصال‌کوتاه

اتصال‌کوتاه در تابلوهای فشارضعیف

انواع اتصال‌کوتاه و خصوصیات هریک از آنها

مروری بر محاسبه اتصال‌کوتاه

دلایل وقوع اتصال‌کوتاه در تابلوهای برق

تبعات بروز اتصال‌کوتاه در تابلوهای برق

پارامتر‌های بسته به اتصال‌کوتاه

مدل‌کردن یک تابلوی فشارضعیف در نرم‌افزار ایتپ و بررسی پارامترهای اتصال‌کوتاه

کاربرد هر یک از پارامتر‌های مربوط به اتصال‌کوتاه

توانایی تابلوهای فشارضعیف در مقابل اتصال‌کوتاه

روشهای جلوگیری از بروز اتصال کوتاه در تابلوهای برق

 

جلسه پنجم- شینه‌کشی تابلوهای فشارضعیف

انواع شینه‌ها و خصوصیات آنها

انتخاب سطح مقطع مناسب شینه‌ها

تبادل حرارتی شینه‌ها و اصول مربوط به شینه‌کشی

پوشش‌های عایقی شینه‌ها و خصوصیات آنها و انتخاب مناسب

محاسبه ظرفیت جریانی شینه‌ها بسته به پارامتر‌های مختلف

اتصالات شینه‌ها و روش‌های اتصال‌ و ترفند‌های مربوطه

نکات و ترفند‌های مربوط به شینه‌کشی در تابلوهای برق

تأثیر عبور جریان اتصال‌کوتاه بر شینه‌های تابلوهای برق

محاسبه نیروهای الکترودینامیکی بروی شینه‌ها در اثر اتصال‌کوتاه

محاسبه حرارتی شینه‌ها در تابلوهای فشارضعیف

شینه‌های جریان بالا در تابلوها و مدیریت آنها

انواع مقره‌ها و تکیه‌گاه‌ها برای شینه‌ها

حل مثال‌ برای محاسبه اتصال‌کوتاه شینه‌ها

 

جلسه ششم فیدرهای تابلوهای فشارضعیف و فیدرسایزینگ

انواع فیدرهای غیرموتوری تابلوهای فشارضعیف و تجهیزات مربوطه و انتخاب سایز تجهیزات مربوطه

فیدر‌های راه‌اندازموتور فشارضعیف

راه‌انداز‌های الکترومکانیکی – کنتاکتورها طبقه‌بندی آنها و نحوه انتخاب

رله‌های اضافه‌بار (اصول عملکرد – انواع رله‌های اضافه‌بار – کلاس تریپ و ….. )

پیکره‌بندی راه‌اندازهای موتور‌های فشارمتوسط

طبقه‌بندی راه‌اندازهای فشارضعیف با توجه به اتصال‌کوتاه

موارد مهم در انتخاب تجهیزات مختلف راه‌اندازهای موتورها

راه‌اندازهای مستقیم و خصوصیات آنها

راه‌انداز‌های ستاره-مثلث

راه‌اندازهای موتورهای روتور سیم پیچی

راه‌اندازهای موتورهای دالاندر

راه‌اندازهای موتورهای دوسرعته سیم‌پیچ مجزا

فیدرهای دارای راه‌اندازهای نرم (Soft Starter) – اصول عملکرد ، نحوه انتخاب و تشریح مدارات مختلف

فیدرهایی دارای درایو‌های کنترل سرعت فشارضعیف ، نحوه عملکرد ، انتخاب درایو و تجهیزات جانبی

 

جلسه هفتم  – ساختار مکانیکی تابلوهای فشارضعیف

انواع تابلوهای فشارضعیف از نظر ساختار

تابلوهای با ساختار ایستاده سلولی و ساختار و بخش‌های تشکیل‌دهنده و اصول ساخت

تابلوهای با ساختار دیواری و ساختار و بخش‌های تشکیل‌دهنده و اصول ساخت

تابلوهای ویژه نصب در محیط‌های آزاد

تابلوهای حفاظت کنترل (آشنایی با ساختار تابلوهای رک ثابت و سوینگ)

تابلوهای میز کنترل و ساختار و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن

تابلوهای کارگاهی و تشریح استاندارد مربوطه و ملزومات

رنگ‌آمیزی تابلوهای برق

اصول جانمایی تجهیزات در تابلوهای فشارضعیف

مبانی چیدمان تجهیزات در تابلوهای برق و پارامتر‌های تأثیرگذار

اصول جانمایی تجهیزات در تابلوهای فشارضعیف دیواری ، اصول و ترفند‌های مربوطه (داخل و روی تابلو)

اصول جانمایی تجهیزات در تابلوهای فشارضعیف ایستاده ، اصول و ترفند‌های مربوطه (داخل و روی تابلو)

 

جلسه هشتم -تابلوهای فشارضعیف و پیکره‌بندی مختلف آنها

قابلیت اطمینان تابلوهای برق

پیکره‌بندی‌های مختلف تابلوهای برق با توجه به قابلیت اطمینان شبکه

تعریف بارهای عادی ، اضطراری و حساس

آرایش تابلوهای فشارضعیف بسته به تعداد باس‌بار ، فیدر‌های ورودی و باس کوپلر

سیستم‌های دارای دو ورودی اصلی و ژنراتور

سیستم‌های دو ورودی و یک کوپلر

سیستم‌های سه ورودی و دو کوپلر

سیستم‌های موازی منابع

انواع مکانیزم تابلوهای فشارضعیف

تابلوهای ثابت و خصوصیات آنها

تابلوهای کشویی و خصوصیات آنها

تابلوهای پلاگین و خصوصیات آنها

پیکره‌بندی تابلوهای کشویی و اصول و فنون مربوطه

مثال پیکره‌بندی یک تابلوی کشویی

 

جلسه نهم طراحی تفضیلی فیدرهای خروجی تابلوهای فشارضعیف

تهیه دیاگرام‌های اسکماتیک فیدرهای خروجی تابلوهای فشارضعیف

فیدرهای موتوری با راه‌اندازی مستقیم

فیدرهای موتوری با راه‌اندازی ستاره مثلث

فیدرهای موتوری با راه‌اندازی چپ‌گرد – راستگرد

فیدرهای موتوری با درایو‌های کنترل سرعت

فیدرهای موتوری با راه‌انداز نرم

فیدرهای غیر موتوری

 

جلسه دهم طراحی تفضیلی فیدرهای ورودی و باس‌کوپلر

آشنایی با دیاگرام‌های منطقی و نقش‌ آن در طراحی تابلوهای برق

آشنایی با انواع المان‌های منطقی بکار رفته در دیاگرام‌های منطقی و معادل‌سازی

اصول طراحی لاجیک و آشنایی با ساختار استاندارد لاجیک دیاگرام مربوط به تابلوها

طراحی دیاگرام منطقی و سپس دیاگرام گسترده (اسکماتیک) تابلوهای دارای یک ورودی

طراحی دیاگرام منطقی و سپس دیاگرام گسترده (اسکماتیک) تابلوهای دارای یک ورودی شهر و یک ژنراتور

طراحی دیاگرام منطقی و سپس دیاگرام گسترده (اسکماتیک) تابلوهای دارای دو ورودی و یک کوپلر

طراحی دیاگرام منطقی تابلوهای دارای دو ورودی نرمال و باس کوپلر و یک ورودی و باس اضطراری

 

جلسه یازدهم – تابلوهای برق و اثرات محیطی

اثرات اضافه حرارت داخل تابلو‌های برق

عوامل بالا رفتن درجه حرارت داخل تابلو

کنترل دمای تابلوهای برق

خنک‌کردن و دفع حرارت از تابلوهای برق

روش‌های تبادل حرارت در تابلوهای برق

محاسبه ظرفیت فن‌فیلترها برای تابلوهای برق

انواع سیستم‌های تبادل حرارت و خنک‌کنندگی

میعان در تابلوهای برق و تعریف نقطه شبنم

استفاده از هیتر‌های ضدمیعان در تابلوهای برق

محاسبات هیتر‌های بکار رفته در تابلوهای برق

انواع سیستم‌های کنترل هیتر در تابلوهای برق

تخریب‌های محیطی در مورد تابلوهای برق

خوردگی در تابلوهای برق

تابلوهای ویژه نصب در محیط آزاد و ساختار‌ و استاندارد آنها

تابلوهای برق جهت سایت‌های ساخت و ‌ساز و تعمیراتی

 

جلسه دوازدهم – بانک‌خازنی فشارضعیف

محاسبات مربوط به بانک‌‌های خازنی و پیداکردن خازن مناسب

انواع بانک‌های خازنی در شبکه‌های الکتریکی

آشنایی با انواع رگولاتور و نحوه انتخاب آنها

انتخاب تجهیزات فیدرها و فیدرهای اصلی تابلو

تنظیم رگولاتورها

فیلتر‌های هارمونیک در بانک‌های خازنی

ساختار مکانیکی بانک‌های خارنی فشارضعیف و اصول چیدمان صحیح تجهیزات تابلو

آشنایی با نقشه‌های الکتریکی بانک‌های خازنی و عملکرد آنها

آشنایی با ساختار تابلوهای بانک خازنی فشارضعیف و طراحی تابلوها

 

جلسه سیزدهم- موارد تکمیلی تابلوهای فشارضعیف

مروری بر استاندارد IEC-61439 و بررسی موارد مربوط به تصدیق های طراحی و روتین

آزمون‌های تایپ‌تست مربوط به تابلوهای فشارضعیف

تشریح آزمون‌های روتین تست و کارخانه‌ای مربوط به تابلوهای فشارضعیف

بررسی مدارک مربوط به تابلوهای فشارضعیف (دیتا شیت و ….. )

نصب و حمل ، نصب و راه‌اندازی تابلوهای فشارضعیف

روشهای مختلف نصب تابلو و اصول مربوط

تعمیرات و نگهداری تابلوهای فشارضعیف

 

جلسه چهاردهم تابلوهای فشارمتوسط – اصول اولیه پایه‌ای

آشنایی با پیکره‌بندی شبکه‌های فشارمتوسط و نقش تابلوهای فشارمتوسط

آشنایی با تابلوهای سطح توزیع اولیه و ثانویه و خصوصیات مربوط به آنها

وظایف اصلی تابلوهای فشار متوسط

عایق‌بندی ، کلید‌زنی ، حفاظت ،کنترلی

بخش های اصلی تابلوهای برق

پوشش تابلو

شینه‌ اصلی تابلو

فیدر‌های ورودی و خروجی

کلید‌های خروجی تابلو

معرفی استانداردها و مراجع

پارامتر‌های بسته به ولتاژ و عایق‌بندی و BIL

پارامتر‌های بسته به جریان

پارامتر‌های مربوط به شرایط بهره‌برداری

درجه حرارت محیط

رطوبت محیط

آلودگی محیط

ارتفاع از سطح دریا

مرور مدارک دیتاشیت‌ نمونه تابلوهای فشارمتوسط

 

جلسه پانزدهم – تجهیزات فشارمتوسط

کلیدهای قدرت (دیژنگتور)

طبقه‌بندی کلیدهای قدرت و کاربرد هر یک از آنها

پارامترهای نامی کلیدهای قدرت و نحوه انتخاب آنها

انتخاب صحیح کلیدهای قدرت بسته به عوامل مختلف

سکسیونرهای ساده ، پارامتر‌های آنها و انتخاب آنها و فیدرهای مربوطه

سکسیونرهای قابل قطع ، پارامتر‌های مربوطه و وصل و فیدرهای مربوطه

سکسیونرهای زمین پارامتر‌های مربوطه و انتخاب آنها

کنتاکتورهای فشارمتوسط و کاربرد هر یک از آنها

انتخاب کنتاکتورهای فشارمتوسط بسته به نوع فیدرها و بار آنها

 

جلسه شانزدهم ساختارهای مختلف تابلوهای فشارمتوسط

تابلوهای فشارمتوسط ثابت ، ساختار و پیکره‌بندی آنها

تابلوهای فشارمتوسط کامپکت ، ساختار و پیکره‌بندی آنها

تابلوهای فشارمتوسط کشویی ساختار و پیکره‌بندی آنها

درجه‌بندی دسترسی تابلوهای فشارمتوسط

انواع اینترلاک‌ها و چفت و بست‌ها در تابلوهای  فشارمتوسط

تعاریف اینترلاک و نحوه اجراء در تابلوهای فشارمتوسط

قوس الکتریکی (Internal Arc) در تابلوهای فشارمتوسط

درجات مختلف و مشخصات فنی تابلوهای فشارمتوسط از نظر Internal Arc

آشنایی با تابلوهای فشارمتوسط گازی (GIS) و ساختار آنها

پیکره‌بندی تابلوهای فشارمتوسط گازی (GIS)

 

جلسه هفدهم ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ فشارمتوسط

ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ فشارمتوسط

معرفی انواع ترانسفورمرهای جریان

انتخاب ترانسفورمرهای جریان اندازه‌گیری و امکان‌پذیری ساخت

محاسبات توان و ضریب‌ایمنی ترانسفورمرهای جریان

انتخاب ترانسفورمرهای جریان حفاظتی

محاسبات سایزینگ ترانسفورمرهای جریان حفاظتی (CT Sizing)با توجه به حفاظت‌های مختلف

حل مثال‌های مربوط به انتخاب ترانسفورمرهای جریان

انتخاب ترانسفورمرهای ولتاژ فشارمتوسط

حل مثال‌های مربوط به انتخاب ترانسفومرهای ولتاژ

فیوزهای فشارمتوسط و نحوه انتخاب آنها برای بارهای مختلف

 

جلسه هجدهم طراحی تفضیلی فیدرهای فشارمتوسط

اصول انتخاب انواع تجهیزات فیدرها ، نقشه‌های انواع فیدرها ، نقشه‌های لاجیک و اسکماتیک و حفاظت‌های مربوط به فیدرهای مختلف فشارمتوسط و اینترلاک‌های مربوطه

الف) فیدرهای موتوری با توان کم

ب) فیدرهای موتوری با توان زیاد

ج) فیدرهای تغذیه ترانسفورمرها

د) فیدرهای تغذیه بانک‌های خازنی

ه) فیدرهای تغذیه راه‌اندازهای نرم

و) فیدرهای تغذیه درایو‌های کنترل سرعت

ز) فیدرهای تغذیه تابلوهای دیگر

 

جلسه نوزدهم – طراحی تفضیلی فیدرهای فشارمتوسط (ادامه)

فیدرهای ورودی و باس‌کوپلر و انتخاب تجهیزات

انواع سناریوهای پیکره‌بندی تابلوهای فشارمتوسط

لاجیک دیاگرام تابلوی تک ورودی فشارمتوسط

لاجیک دیاگرام تابلوهای دارای یک ورودی شهر و یک ژنراتور

لاجیک دیاگرام فیدرهای ورودی پارالل

لاجیک دیاگرام فیدر‌های ورودی با آرایش ۲ از ۳ کلید

طراحی دیاگرام اسکماتیک فیدرهای ورودی و باس‌کوپلر و سیستم‌های مختلف باس‌ترانسفر

حفاظت‌های مورد نیاز فیدرهای ورودی و باس‌کوپلر تابلوهای فشارمتوسط

لاجیک‌ دیاگرام  سه کلید ورودی و دو کلید کوپلر

 

جلسه بیستم – بانک‌های خازنی فشارمتوسط

محاسبات مربوط به بانک‌‌های خازنی و پیداکردن خازن مناسب

انواع بانک‌های خازنی فشارمتوسط در شبکه‌های الکتریکی

تعاریف بانک‌های خازنی منفصل – بانک‌های خازنی هر موتور – بانک‌های خازنی چند‌پله‌ای

آشنایی با حفاظت و رله‌های حفاظتی بانک‌های خازنی فشارمتوسط

انتخاب تجهیزات مختلف مربوط به بانک‌های خازنی

فیلتر‌های هارمونیک در بانک‌های خازنی فشارمتوسط

آشنایی با نقشه‌های الکتریکی بانک‌های خازنی و عملکرد آنها

آشنایی با ساختار مکانیکی تابلوهای بانک خازنی فشارضعیف و طراحی تابلوها

همین الان اطلاعاتت را وارد کن و تمام
همین دکمه را بزن تا ثبت‌نام شوی
close-link

لطفاً مشخصات خود را به منزله تأیید در شرکت به شکل زنده در وبینار وارد نمایید

دکمه را بزنید و تمام
close-link

حضور خود را در مینی‌کلاس به شکل زنده تأیید کنید
تأیید
close-link