خدمات

در حال زیر خدمات زیر توسط تیم طراحی کاربردی تابلوهای برق قابل ارائه می‌باشد :

۱- آموزش آزاد

۲- آموزش ویژه تخصصی برای شرکت‌ها شامل شرکت‌های تابلوسازی و پیمانکاری

۳- مشاوره در استخدام افراد برای شرکت‌های تولید‌کننده تابلوهای برق

۴- مشاوره‌های سازمانی شرکت‌های تولید‌کننده تابلوهای برق

۵- مشاوره در طراحی تابلو

همین الان اطلاعاتت را وارد کن و تمام
همین دکمه را بزن تا ثبت‌نام شوی
close-link

لطفاً مشخصات خود را به منزله تأیید در شرکت به شکل زنده در وبینار وارد نمایید

دکمه را بزنید و تمام
close-link

حضور خود را در مینی‌کلاس به شکل زنده تأیید کنید
تأیید
close-link