جداول کاربردی طراحی تابلوهای برق

جدول فاصله مستقیم (Clearance) تابلوها و تأسیسات الکتریکی فشارمتوسط

درجه حفاظت IP تابلوها و محفظه‌ها بر اساس استاندارد IEC-60529

حداقل سطح مقطع ترمینال هادی‌های حفاطتی تابلو

جدول فاصله مستقیم (Clearance) تابلوها و تأسیسات الکتریکی فشارضعیف

رنگ‌های مجاز برای استفاده در تأسیسات الکتریکی به همراه کد‌های استاندارد آنها

جدول توان راکتیو خازنی مورد نیاز برای جبران‌سازی تلفات داخلی ترانسفورمرهای توزیع

جدول مقادیر ولتاژ عایقی تست برای تابلوهای فشارضعیف

جدول سایز گلندهای PG به Metric و بالعکس و انتخاب گلند بر اساس قطر خارجی کابل

ولتاژهای تست تابلوهای فشار‌متوسط

هماهنگی عایق‌بندی تابلوهای فشار‌متوسط و ولتاژ‌های آزمون

جدول ضرایب مربوط به فواصل عایقی مستقیم با توجه به ارتفاع از سطح دریا

توان راکتیو خازنی برای جبران ضریب قدرت ترانسفورمرهای توزیع

جریان نامی و جریان اتصال‌کوتاه قابل انتظار ثانویه ترانسفورمر‌های توزیع

سطح مقطع کابل‌های مناسب اتصال به ترمینال‌های تابلو (در صورت عدم اطلاع از سطح مقطع کابل مربوطه)

جدول تلفات سیم ترانسفورمر جریان

جدول برای استخراج تلفات سیم‌های مدار ثانویه ترانسفورمرهای جریان

اضلاح ضریب قدرت

چارت و جدول محاسبه ظرفیت خازنی جبران‌سازی ضریب قدرت

جدول محاسبه سیم برای بانک خازنی

جدول انتخاب سطح مقطع کابل و فیوز مناسب برای خازن‌های اصلاح ضریب‌ قدرت در توان‌ها و ولتاژ‌های مختلف

همین الان اطلاعاتت را وارد کن و تمام
همین دکمه را بزن تا ثبت‌نام شوی
close-link

لطفاً مشخصات خود را به منزله تأیید در شرکت به شکل زنده در وبینار وارد نمایید

دکمه را بزنید و تمام
close-link

حضور خود را در مینی‌کلاس به شکل زنده تأیید کنید
تأیید
close-link