کاربر

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
عکس کاور خود را تغییر دهید
سپیدارباقری
مدرس تابلوهای برق به مدت ۱۵ سال در صنایع مختلف
مشاور شغلی در رشته برق
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.


ارسال مجدد کد تایید (00:30)

همین الان اطلاعاتت را وارد کن و تمام
همین دکمه را بزن تا ثبت‌نام شوی
close-link

لطفاً مشخصات خود را به منزله تأیید در شرکت به شکل زنده در وبینار وارد نمایید

دکمه را بزنید و تمام
close-link

حضور خود را در مینی‌کلاس به شکل زنده تأیید کنید
تأیید
close-link